לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.