הכניסה לתחנת המידע למרצה היא /yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Login_Teacher